Får man ta paus eller ledigt från arbetsträning?

Jag har varit heltidssjukskriven för utmattningsdepression i ett år och nu har vi börjat prata om att jag skall arbetsträna för att kunna återgå till arbete.
Min fråga är vilka friheter jag har under själva arbetsträningen? Har jag rätt till någon form av ledighet – om jag bara vill ta en paus från arbetsträningen? Vad händer om jag börjar bli drastiskt försämrad av arbetsträningen, att jag börjar få tillbaka mina symtom?

SVAR: När det gäller arbetsträning så ska den planeras i samråd med Försäkringskassan. En arbetsträning får aldrig starta utan att den är godkänd av Försäkringskassan. När det gäller genomförandet så är det självklart av största vikt att vara vaksam på eventuella medicinska försämringar, du ska då omgående kontakta din läkare så ni får diskutera läget och då i samråd med till exempel arbetsgivare och Försäkringskassan kanske revidera den upplagda planen för arbetsträningen. Det kan betyda att man avbryter den eller reviderar planen så det blir en annan takt på återgången. Men kom ihåg, ofta upplever man, särskilt när man har en psykisk ohälsa som sjukskrivningsorsak, att man inledningsvis blir lite tröttare igen och det är oftast på grund av att kroppen inte är vad vid den aktivitetsökningen som arbetsträning initialt medför men det är då en trötthet som relativt snabbt avtar.