Får de neka mig att ta med någon annan till mötet?

Jag är sedan april i år sjukskriven för utmattningssyndrom. I augusti (mer än 3 månader senare) hade jag ett första rehabmöte med min chef och en inhyrd sköterska från företagshälsovården (kommunen har ingen egen utan köper tjänsten). Jag ville ta med mig både facklig representant och läkare men det sa man nej till. Får de neka mig att ta med någon annan till mötet?

SVAR: Du får ta med dig stödperson till det möte som du beskriver. Stödperson kan t ex vara facklig representant, skyddsombud eller anhörig. Det kan inte arbetsgivaren neka dig. Om du dessutom har en egen läkare som känner dig väl och därmed kan bidra vid mötet gällande de medicinska orsakerna till din nedsatta arbetsförmåga så ser jag inget hinder för att denne inte skulle kunna medverka. Arbetsgivaren har dessutom möjligheten att anvisa dig en läkare (vanligtvis via företagshälsovården) och då är arbetsgivaren skyldig att bekosta det besöket. Du som medarbetare kan inte utan skälig orsak inte medverka till detta. Du är alltid fri att behålla din egen läkare. Försök att ta reda på orsaken till att din arbetsgivare inte vill att din läkare och fackligska få medverka vid mötet och lös situationen utifrån svaret.