Vad händer när en anställd struntar i skydd?

Jag undrar vad som gäller vid en arbetsplatsolycka, om arbetstagaren inte följt företagets anvisningar om skyddsutrustning, exempelvis skyddsglasögon. Om någon skulle få en skvätt av en frätande kemikalie i ögat, och det blir en skada, vems fel är det då? Kan företaget straffas för det?

SVAR: Om arbetsgivaren har påbjudit personlig skyddsutrustning för vissa arbetsuppgifter är arbetstagare skyldiga att följa de regler som utfärdats. Det är en del av arbetsgivarens rätt att "leda och fördela arbetet". Om ett arbete gjorts i strid med utfärdade skyddsregler, t ex utan skyddsglasögon, och lett till skada är det endast om domstol finner reglerna ofullständiga eller otydliga när det gäller den specifika arbetsuppgiften, eller otillräckligt kommunicerade till den som skadats, som arbetsgivaren kan anses ansvarig. Det finns ju skyddsglasögon för olika ändamål, både med och utan tätning mot ansiktshuden, och reglerna ska vara tydliga nog att utesluta skyddsglasögon med otillräcklig skyddsfunktion för de kritiska arbetena. Tänk dock på att om en arbetsledare lägger märke till att arbeten som ska göras med personlig skyddsutrustning sker utan sådan, men inte ingriper med tillsägelse så kan arbetsgivaren bli ansvarig. Det kan tolkas av de anställda som att arbetsledningen tyst godtagit att reglerna inte åtlyds, och arbetsgivaren kan då ställas till ansvar för brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Oavsett om en skada är självförvållad eller inte gäller arbetsskadeförsäkringen.