Ska en rullstolsburen undervisas på bottenplan?

Jag undrar vad som gäller på en arbetsplats som vår som är en skola när vi har en rullstolsburen elev. Skolan ligger på plan 2 och det finns hiss dit.
Måste undervisning ske på bottenplan om vi har en rullstolsburen? Vi har handikapptoalett, men måste dörrar och trösklar anpassas?
Vad gäller vid brand, då hiss inte får användas? Ska bärare utses om den rullstolsburne befinner sig på plan 2?

SVAR: Det finns inga allmänna hinder för undervisning av en rörelsehindrad på andra våningen om ni har hiss - förutom brandskyddet. Er skola hör till de byggnader för vilka ägaren eller verksamhetsutövaren ska "upprätta en skriftlig redogörelse för brandskyddet... och lämna in denna redogörelse till kommunen" (Räddningsverkets föreskrift SRVFS 2003:10). Det finns en rad andra krav, bland annat att en säkerhetsansvarig utses. På Räddningsverkets hemsida finns alla gällande föreskrifter. I ett specialfall som detta är det klokt att ta kontakt med den lokala räddningstjänsten om vilka mått och steg som ger den rullstolsburne eleven samma säkerhet som de andra eleverna. Det kan finnas andra möjligheter än att lägga all undervisning på bottenvåningen. Till exempel om det finns en brandsäker reträttplats på andra våningen, där den rullstolsburne kan invänta hjälp. Lösningen med utsedd bärare är vansklig - den rullstolsburnes säkerhet blir alltför beroende av att övade rutiner kan följas också i en paniksituation. Vad gäller åtkomligheten för honom eller henne till handikapptoaletten är elevjämställdheten avgörande. Det kan inte kosta särskilt mycket att sätta in bredare dörr med tröskellös karm, det bör ni göra.