MÅSTE VI MOTIONERA?

Kan företaget (jobbar med vård) bestämma att vi som motionerar på arbetstid ska delta i gemensam motion två timmar i veckan? Jag har ingen lust alls, utan vill hellre få ledig tid att motionera själv på. Kan jag slippa och få vara ledig motsvarande tid?

SVAR: Rättsläget är lite oklart när det gäller obligatorisk motion eller träning på arbetstid. Om ett arbete är sådant att det inte kan göras utan en viss fysisk kapacitet kan arbetsgivaren införa regler om träning i anställningsavtalet eller omreglera befintliga anställningsavtal. Vill arbetsgivaren att alla på arbetsplatsen ska delta i gemensam motion av friskvårdsskäl, och saken inte förhandlats i kollektivavtal, finns det utrymme för enskilda arbetstagare att kräva att få motionera på andra sätt och på andra tider än de föreskrivna. På senare tid, och i takt med att det blivit allt klarare att fysisk träning också gynnar hjärnans verksamhet, har man på arbetsplatser där fysisk friskvård inte alls behövs försökt införa obligatorisk motion eller träning på arbetstid, med hjärnans hälsa som argument, men där saknar arbetsgivaren rättslig grund för sitt krav. Du bör ta upp dina önskemål med din chef, men undvik att nämna argumentet ”ingen lust”.
Jan Enqvist
Svarat av Jan EnqvistJan Enqvist, är frilansjournalist och har 30 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor - alltifrån skyddsskor till omorganisationer.