Kollega skapar konflikter

Jag skriver för att jag på min arbetsplats har en kollega som ständigt skapar konflikter. Kollegan är en ny särskild resurs. Under detta året har hen gått bakom ryggen på i stort sätt alla, försökt få oss att tala illa om varandra, eller sagt saker till föräldrar som inte är sant.

Hen har även behandlat elever och klasser illa. Sagt saker och sedan blånekat. De flesta av oss har konfronterat hen direkt, och pratat med rektorn. Det har blivit så att vi inte vågar skicka elever i behov av särskilt stöd till personen, vi vågar inte sjukskriva oss ifall att hen blir vikarie i klassen. Rektorn lovade att hen skulle sluta, men nu blir hen ändå kvar.

De övriga kollegorna som kände sig förrådda av rektorn ville ha ett möte där vi talar om för hen att vi vill att hen ska sluta. Jag tycker inte att det är ok (det är mobbning), så jag föreslog ett möte där vi listar de beteenden vi inte känner oss trygga med och sedan tar ett möte med personen och rektorn. Idag kom rektorn och sa att ett sådana möten fick vi inte ha, för det är mobbning! Vad gör man när rektorn inte lyssnar? När allt fortsätter som tidigare?
När kollegorna är förtvivlade?

SVAR: En del allmänmänskliga konflikter får man tåla, även på en arbetsplats, men din beskrivning pekar på att det gått för långt hos er. Det lutar starkt åt att rektorn inte tagit sitt arbetsgivaransvar, vad gäller kartläggning - ”att fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten” - och om ni har ett skyddsombud ska ni sluta upp bakom ombudet som bör hänvisa till arbetsmiljölagen 3 kap 2a §. Saknas skyddsombud, undersök möjligheten att låta ett regionalt skyddsombud agera. Ytterst kan frågan bli ett fall för Arbetsmiljöinspektionen. Det är alltså rektorn som ska agera. Det kan ligga något i rektors synpunkt att ett mötesupplägg - med en lista på ”de beteenden vi inte känner oss trygga med” - inte är lämpligt. Kollegan kan t ex fortsätta att ”blåneka”. Jag tror mera på ett möte mellan rektor, kollegan och skyddsombudet eller någon annan som vill få rätsida på situationen, då man kommer överens om hur en bild av vad som förekommit, och lett till upprördhet och spänningar, ska etableras. Då får kollegan chans att åtminstone visa upp en medgörlighet, men vid mötet bör rektor understryka vilka värderingar som skolans anställda förutsätts dela. Om kollegan då erkänner övertramp, och lovar bättring, kanske någon kartläggning inte fordras. Först om kollegan nekar kan motbevisning från andra anställda behövas.
Jan Enqvist
Svarat av Jan EnqvistJan Enqvist, är frilansjournalist och har 30 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor - alltifrån skyddsskor till omorganisationer.