Kan vi kräva att det blir fler fasta tjänster?

Kan vi förmå ledningen för boendet att istället för att ständigt hyra in folk på timme, förvandla timanställningarna till fasta tjänster? Det är ett väldigt kommande och gående här och svårt att hålla rätt kompetens. De som bor är unga, så kanske inte så stor covid-risk med detta. Finns det nåt rättsligt att stödja sig på?

SVAR: Något rättsligt stöd för befintlig personal att kräva omvandling av visstidsanställning (”timanställning”) till tillsvidareanställning (”fast jobb”) finns inte. Enskilda ”timavlönade” har rätt till ”fast jobb” när de har arbetat ett visst antal timmar och arbetsgivaren inte meddelar något annat före en viss tid innan avtalet går ut. De bör konsultera det fackförbund som ligger närmast till för dem. För er som redan är tillsvidareanställda gäller det att samla argument för en mer stabil situation, inte minst sådana som har med arbetsmiljön att göra. Om de timanställda har kunskapsbrister eller helt enkelt tar lätt på arbetet, så att ni andra får mer att göra, är det ett rätt så tungt vägande argument. Fler som har tryggare ställning i arbetet skulle också gagna de unga på boendet.
Jan Enqvist
Svarat av Jan EnqvistJan Enqvist, är frilansjournalist och har 30 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor - alltifrån skyddsskor till omorganisationer.