HJÄLP, VIKARIEN HAR GJORT FEL!

Under semestern har jag haft en vikarie. Nu märker jag att den personen har ändrat om en del i mina pågående ärenden – och inte till det bättre. Är det min sak att reda upp situationen och eventuellt jobba över?

SVAR: Antingen vikariens insatser varit till förfång endast för dig själv eller också för verksamheten och kunder eller klienter är det är något som din chef måste ta ställning till. Han eller hon är arbetsgivarens representant och ska ”fritt leda och fördela arbetet”. Också om det inte var en person - vikarien - som förorsakat behovet av extraarbete, utan ett datorvirus eller s k tekniskt fel är det arbetsledningen som ska ta ställning. Det ligger nära till hands för en chef att besluta att den person som i ordinarie, normala fall sköter procedurerna, ska göra det – dvs du – givet att du kan det, och möjligen på beordrad arbetstid. Jag föreslår att du tar upp saken med din chef, blir ni inte överens ska du kontakta facket.