HJÄLP, VI BLIR NEDRÖKTA!

Vad gör man åt alla dessa rökare som hänger utanför kontorshusen och blossar när de har paus? Det sugs in i friskluftsintagen eller när man försöker vädra. Och vems ansvar är det att vi får i oss rök på jobbet ofrivilligt? Vår arbetsgivares eller kanske hyresvärdens? Finns det några utomhusbodar eller liknande med utsug avsedda för rökare att inhandla?

SVAR: Den som utsätts för passiv rökning har rätt att slippa det. Du ska tala med din närmaste chef, som antingen kan lösa problemet själv, med rökförbud vid friskluftsintagen etc, eller också föra saken vidare, uppåt i organisationen eller till lokaluthyraren. Hänvisa till tobakslagen 8 § som säger att arbetsgivaren svarar för att ”arbetsgivaren inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal … ” där denne är verksam. Om arbetsgivaren inte vidtar åtgärder, eller förhalar saken, ska du tala med skyddsombudet.