Hjälp medarbetaren hittar fel överallt!

Hur ska jag som enhetschef hantera en medarbetare som ständigt ser brister? När vi diskuterar i grupp lyfter personen alltid fram fel som kollegor gjort, tid som slösats bort, eller inte räckt till, etc. Vi gör såklart fel ibland och det finns en del att förbättra. Vi vill ha högt i tak så jag har gett personen utrymme. Nu har det dock gått så långt att kollegorna nästan suckar när personen begär ordet. Jag bedömer att vi är en normal arbetsplats och vi får goda betyg på medarbetarundersökningar, etc. Vad gör vi åt detta felfinnande?

SVAR: Det krävs nog några allvarliga samtal med personen ifråga. Men, till att börja med, när du nästa gång leder ett möte där denne också ska delta, gör klart att tonvikten ska läggas strikt på framtiden. Begångna misstag och utförandebrister får tas upp bara om de är relevanta för mötets ämne och – helst – åtföljs av ett positivt förslag. Ge dig rätten att avbryta, artigt men bestämt, om detta inte respekteras. Jag anser också att du ska bjuda in till ett samtal mellan fyra ögon. Framhåll att de allra flesta anställda själva är klara över sina misstag och över brister i arbetssätt; att påpeka det på ett allmänt möte är att på ett orättvist sätt exponera vissa medarbetare. Påpeka också att brister kan ha flera orsaker än de som är direkt synliga för en kritisk åskådare. Du kan också föreslå personen att i vissa fall samråda direkt med dig eller med skyddsombudet. Du kan också fundera över en kontakt med företagshälsovården så att personen kan få tillfälle att reflektera över sin starka upptagenhet med andras fel och om det finns några andra sätt som den här typen av engagemang kan kanaliseras? Du kan ju också fundera över, befinner sig personen på rätt plats? Kanske skulle han eller hon fungera bättre i uppgifter där det inte ingår så mycket samarbete med andra, eller där det är mycket tydligt vad som ska utföras och vem som ska göra vad? Du bör följa upp om personen ändrar beteende. Om det fortsätter trots dina bemödanden och förslag, och du vill beteckna beteendet som samarbetssvårigheter, vilket kan vara skäl för uppsägning, rådgör med arbetsrättsjurist.