Arbetsgivaren är okunnig om skyddsväst

Jag är väktare och behöver använda skyddsväst i jobbet. Arbetsgivaren verkar inte ha koll på hur västarna ska vara beskaffade. Finns det några lagar och föreskrifter som jag kan hänvisa till?

SVAR: Så får det inte vara. Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning (riskinventering och riskanalys) enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 § 8. En sådan bedömning ska ta hänsyn till att väktarens arbete präglas av att det värsta kan förutsättas hända, och blir därför inte lätt att göra. Arbetsgivaren kan aldrig få en slutgiltig ”koll på hur västarna ska vara beskaffade”, men måste ha arbetat seriöst med att bedöma riskerna. Allt annat är underlåtenhet och kan bestraffas. Jag vågar påstå att försiktighetsprincipen bör gälla: hellre en dyrare men bättre skyddsväst (högre skyddsklass i den s k NIJstandarden) än en billigare, men otillräcklig.