Får man förbigå äldre?

Jag har en fråga om rekrytering. På min arbetsplats är medelåldern hög. Vi har nu en tjänst ute och har fått flera hundra sökande. Får man ta hänsyn till medelåldern och anställa en yngre medarbetare för att ”föryngra” personalen? Denne kommer ju dock inte kunna ha lika stor arbetslivserfarenhet som en äldre sökande, men räcker det med att ”skall-kraven” som ställs i jobbannonsen uppfylls?

SVAR: Här ställs mångfaldsidealet mot risken att en rekrytering utifrån ses som åldersdiskriminerande. Har kommunen en jurist, tala med den, annars med någon på SKL. För egen del håller jag på att om flera sökande har de tillräckliga kvalifikationer som platsannonsen tar upp så kan organisationens bedömning av vem som skulle gynna den bäst inte vara klandervärd.