Finns det lagkrav på ljus?

Jag undrar om det finns några lagkrav angående kontorslandskap? Hur är det med dagsljus (fönster etc)?

SVAR: Den kanske viktigaste faktorn är att man anpassar kontoret efter vad som ska åstadkommas och vilka människor som finns där. Det visar sig i flera studier att när personalen är med och bestämmer på ett tidigt stadium så trivs man bättre. Har man nytta av att vistas i samma rum som de omgivande kollegorna så blir samarbetsklimatet bättre, beslutsvägarna kan kortas och informationsflödena bli effektivare. Om man å andra sidan störs av kollegorna, eftersom man jobbar med helt olika saker, eller om man har behov av lugn för koncentrerat arbete, så kan man bli irriterad i kontorslandskapet. Vikten av tysta rum för möten och telefonsamtal ska inte underskattas. Vad gäller dagsljus ska det normalt finnas tillfredsställande dagsljus och gärna möjlighet till utblick. Föreskrifter kring detta finns i form av Arbetsmiljöverkets författningssamling: Arbetsplatsens utformning (AFS 2000:42) på Arbetsmiljöverkets hemsida. Där finns flera avsnitt om både Dagsljus, Belysning och Fönster (se §11 och framåt samt §45-46). Mer kött på benen till paragraferna finner du i kommentarerna efter paragraftexten. Där finns förklarande detaljer och hur man ska kompensera brist på dagsljus med övrig belysning.
Svarat av