Vem räknas som arbetsgivare?

Om en församling inom Svenska Kyrkan är ägare till ett projekt (med flera samarbetsparters och har finansiering från flera håll) vem räknas då som arbetsgivare? Församlingen eller projektledningen?

SVAR: I en projektgrupp med personer från olika arbetsgivare behåller de olika arbetsgivarna separat arbetsmiljöansvar för sina anställda och projektets ägare har ett samordningsansvar. Läs gärna Arbetsmiljöverkets broschyr ADI 203.
Jan Enqvist
Svarat av Jan EnqvistJan Enqvist, är frilansjournalist och har 30 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor - alltifrån skyddsskor till omorganisationer.