Kan jag få veta vad andra tjänar?

Är kollegors löneuppgifter sekretessbelagda? Dvs kan jag som anställd få ta reda på via lönekontoret vad mina kollegor har i lön för att se hur jag ligger till i den jämförelsen? Är det olika seder kring denna fråga inom olika branscher, eller t ex i privat resp offentlig sektor? Vad gäller enligt lagen?

SVAR: I privat sektor har arbetsgivaren möjlighet att själv avgöra om den individuella lönesättningen ska vara öppen eller hemlig, det brukar regleras av en policy. Den del av lönen som är förhandlad centralt och lokalt kan du säkert få ut från fackklubben, som kanske också har koll på vad de individuella påslagen gett. I offentlig sektor gäller offentlighetsprincipen, dvs all information är möjlig att begära ut av envar medborgare. Men känslig information kan strykas ut från handlingar, och då kan man begära besvärshänvisning, dvs upplysning om hur och vart man vänder sig för att beslutet om hemlighållande omprövat.
Jan Enqvist
Svarat av Jan EnqvistJan Enqvist, är frilansjournalist och har 30 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor - alltifrån skyddsskor till omorganisationer.