Våga fråga

”The leader of the past was a person who knew how to tell.
The leader of the future will be a person who knows how to ask.”
Peter F Drucker – Har kallats det moderna ledarskapets fader

Allt fler ledare inser att frågor ofta skapar bättre resultat än direktiv och instruktioner. Som coach använder jag frågor, mycket frågor. Syftet är att den jag coachar ska reflektera och få ökad medvetenhet, om den aktuella situationen, om sina tankar och om sina alternativ. Medvetenhet leder ofta till fler synliga valmöjligheter och att den som coachas tar mer ansvar, vilket i sin tur är motivationshöjande.

När jag utbildar coacher eller chefer kommer ofta undringen ”Vad är en bra fråga?”. Det beror förstås på både person och på situation. Bra frågor är sådana som får mottagaren att se möjligheter, tänka nytt och känna sig stärkt. Bra frågor är också nyfikna. Tänk hellre ”Vad är det personen förstått som jag ännu inte förstått?” än ”Jag ska hitta en fråga som får henne att förstå att hon borde…”.

Listan med de perfekta frågorna finns inte, situation och person avgör vilken som är rätt i stunden. Här kommer några kategorier och exempel:

Målfrågor: Vad vill du?,Hur vet du när du uppnått ditt mål?
Prioriterande: Vad är viktigt? Vad är viktigast?
Motivation: Vad vill du?, Vad längtar du efter? Vad ger detta dig?, Vad skulle verkligen göra en skillnad?, För vems skull gör du detta?
Hypotetiska: Om allt var möjligt, vad skulle du göra då?
Förtydligande: Vad är ledarskap för dig? Vad innebär att trivas?
Ytterligheter: Vad är det bästa som kan hända? kombinerat med Vad är det värsta som kan hända?
Positiva: Vad är roligast?, Vad är du mest stolt över?, Vilka är dina styrkor?
Möjligheter: Vilka möjligheter finns?, Vad har du inte provat?
Tankefrågor: Vad tänker du?, Hur påverkar den tanken dig?
Känslor: Vad känner du?, Vad är du rädd för?
Hjärtefrågor: Om du följer ditt hjärta, hur agerar du då?
Lärande: Vad kan du lära dig av det?, Vad säger det om dig?
Utforskande: Hur menar du?, Vad handlar det här om, egentligen?
Behovsfrågor: Vad behöver du?
Liknelser: Om du var en seriefigur, vem skulle du vara? Hur skulle Pippi Långstrump lösa detta?

Vilken fråga har du fått, som gjort skillnad för dig?