Uppträdde olämpligt men borde inte ha avskedats

Olämpligt beteende vid ett enstaka tillfälle utgjorde inte grund för vare sig avsked eller uppsägning.

En undersköterska på ett äldreboende avskedades sedan hon tillfogat en brukare blödande rivsår på armen. Hon ska även ha tilltalat brukaren med hög och arg röst. Redan tidigare hade undersköterskan tillrättavisats för att bl a ha pratat om brukare på ett kränkande sätt.

Arbetsdomstolen (AD) finner att undersköterskan har betett sig olämpligt. Rivsåren tillfogades dock inte avsiktligt utan med stor sannolikhet när brukaren drog undan armen i samband med en förflyttning hon själv hade bett om.

Det står klart att den anställda betett sig bryskt och hårdhänt vid detta tillfälle. Det är även fastställt att hon använt ett kränkande språkbruk om brukarna i samtal med annan personal. Men eftersom det inte kunnat visas att det handlar om upprepande beteenden föreligger inte laga skäl för avsked eller saklig grund för uppsägning. (AD nr 33/19)

Jonas Fogelqvist