Norsk metod för att utreda mobbning fick psykologipris

Faktaundersökning är en uppmärksammad metod för att utreda mobbning på arbetsplatsen. Nu får Ståle Einarsen, professor i arbets-och organisationspsykologi vid universitetet i Bergen, norska priset för årets innovation i psykologi.

Ståle Einarsen vann årets pris pga hur gediget, relevant och brett hans arbete är i ett område som berör många” heter det bl a i motiveringen från norska Psykologiförbundet. – Juryn erkänner den betydelse som införande av Faktaundersökning haft för hanteringen av dessa problem i arbetslivet. Inte minst är vi glada över att de ser att Faktaundersökning ingår i en enhetlig modell för att förebygga och hantera mobbningsfall, säger Ståle Einarsen.

Metoden har använts sedan 2007 i Norge och bygger på de principer polisen använder när de utreder brott. Arbetsgivaren ska ta initiativet till en utredning om det finns skäl att tro att mobbning förekommer. Utredarna kan vara externa eller interna. Sakförhållandena ska utredas objektivt och leda fram till en slutsats: har mobbning förekommit eller inte?

Det ska finnas en mall för hur undersökningen ska gå till och för slutrapporten. Eventuella vittnen ska intervjuas enskilt och utredarna ska undersöka ev dokumentation. Utifrån slutsatsen ska arbetsgivaren agera. I Norge har runt 700 gått grundutbildning till faktaundersökare och ytterligare ca 150 certifierats. – Vi har ingen översikt över hur ofta metoden använts, men vårt intryck är att den är i bruk i stort sett i hela arbetslivet, säger Ståle Einarsen. Han har utvecklat Faktaundersökning tillsammans med advokat Harald Pedersen och professor Helge Hoel vid universitet i Manchester. I Sverige utbildar utbildningsföretaget Metodicum i metoden.

Eva Berlin