Hälsa Lev gott 4-19, Hårt tryck på chefer

Varannan chef känner sig stressad under en vanlig arbetsvecka, ofta på grund av för många arbetsuppgifter.

Chefer inom privat sektor stressas också av krav på att vara tillgängliga, medan chefer i offentlig sektor stressas av för många medarbetare. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen och Vision. Många av de stressade cheferna saknar möjlighet att återhämta sig och skapa en balanserad arbetssituation åt sig själva. Knappt en av fyra svarar att de kan vara hemma när de är sjuka.
FLER SJUKA
Värst är situationen för chefer i kommuner och regioner där tre av fyra svarar att de helt eller delvis prioriterar sina medarbetares arbetssituation, ofta på bekostnad av den egna. Uppgifter från Previa visade nyligen att sjukfrånvaron bland chefer ökat med 50 procent mellan 2014 och 2018. Samtidigt visar forskningen att ett närvarande ledarskap kan bidra till friskare arbetsplatser. En inte helt lätt uppgift om man själv är pressad.
UTVECKLA
– Vi måste börja med att ge chefer förutsättningar att ta hand om sin egen hälsa. Det är dags att på allvar förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision, i en kommentar. Det handlar bl a om att erbjuda ett bra chefsstöd och ett rimligt antal medarbetare.
Eva Berlin eva.berlin@duochjobbet.se

ALLT FLER BLIR FETA
Andelen invånare som uppgav övervikt och fetma ökade i alla åldersgrupper 2006–2018, enligt Folkhälsomyndigheten. 2018 var det 51 procent av befolkningen 16–84 år som uppgav ett BMI på minst 25. 58 procent av männen är överviktiga eller feta mot 45 procent av kvinnorna. Bland dem som fyllt 45 år är andelen 61 procent, dubbelt mot dem i åldern 16-29 år. Bland dem med förgymnasial utbildning är andelen 65 procent, mot 45 procent för eftergymnasialt utbildade.

100
Så många kalorier innehåller ett glas vin.
Källa: riskbruk.se

ERGONOMER FATTAS PÅ KONTOR
Nästan hälften av kontoren i Sverige saknar en ergonom som ser över arbetsplatsen och tipsar om hur ergonomin kan förbättras. Det visar Kontorsinredningsbarometern, som genomförts av PFM Research på uppdrag av DPJ Interiör. Drygt fyra av tio tycker att det är ett problem att kontorsmöblerna inte är individanpassade.

FÅ RAPPORTERAR MISSBRUK
Över hälften av medarbetarna utan personalansvar har någon gång under sitt yrkesliv misstänkt att en kollega eller chef har alkoholproblem. Men bara 36 procent av dem informerade en chef senaste gången de hade sådana misstankar. Mer än var tredje medarbetare uppger att en kollega eller chef någon gång har varit full och betett sig olämpligt på en personalfest. Var fjärde chef anser sig behöva mer kunskap om hur man upptäcker alkoholproblem bland medarbetare. Det framgår av Systembolagets Alkoholrapport 2019.