Regionala skyddsombud fortsatt ifrågasatta

De regionala skyddsombudens roll tas även upp avtalsvägen. FOTO: Colourbox

Det finns en riksdagsmajoritet för att se över de regionala skyddsombudens verksamhet. En utredning kan nu vara på gång.

Förra året avslog riksdagen regeringens förslag att ge de regionala skyddsombuden tillträde till arbetsplatser där facket har kollektivavtal men inte medlemmar. I samband med detta uttalade en majoritet i arbetsmarknadsutskottet i maj att effekten av deras verksamhet bör utvärderas. Bakom kravet stod M, KD, SD, C och L.

Sedan dess har inget hänt men nu erfar Arbetet från arbetsmarknadsdepartementet att en sådan utredning är på gång.

De regionala skyddsombuden finansieras delvis med statliga medel. Samtidigt utses de av fackförbunden. Deras roll kan bli oklar, menar kritikerna.
Svenskt Näringsliv har föreslagit att ombuden ska ersättas med oberoende arbetsmiljörådgivare, eventuellt kopplade till Arbetsmiljöverket. Den idén har fått stöd av främst Sverigedemokraterna, som även vill se över systemet där facken utser de lokala skyddsombuden. Övriga borgerliga partier har inte tagit klar ställning i frågan, utan nöjer sig med att kräva utredning.

Parallellt drivs frågan om de regionala skyddsombudens ställning avtalsvägen. I november slöts ett avtal inom byggsektorn, som ger Byggnads regionala skyddsombud rätten att besöka alla arbetsplatser med kollektivavtal.

//JONAS FOGELQVIST

Du&jobbet har tidigare skrivit mycket om de regionala skyddsombudens roll. Läs mer här och här.

Skyddsombuden inom LO minskar i antal, men ökar inom akademikeryrken. Läs Du&jobbets genomgång här.

Vill du lära dg mer i rollen som skyddsombud? Här finns kurser.