Få gör något åt tristessen på jobbet

De flesta som är medelålders vill byta arbete eller yrkesroll. Men ytterst få gör något åt sin längtan. ”Väldigt många är osäkra på vad man vill. Man vet bara att det man gör just nu inte är så kul”, säger karriärrådgivaren Charlotte Hågård.

Våld mot polis vanlig olycka

Poliser är en utsatt grupp vad gäller risker för allvarliga olyckor på jobbet. Det gäller både män och kvinnor i yrket. Allra vanligast är olyckor inom industri och hantverk. Se risken i ditt yrke.

De som stannar i yrket blir äldre

De som finns kvar i sitt yrke mellan 48 och 58 år har i snitt större chans att få fylla 80 år än de som bytt under perioden. Detta gäller särskilt LO-anställda, enligt en ny SCB-undersökning. Men i drygt var fjärde yrke blir ”bytarna” äldre, t ex utbildare.