Tjänstemän allt sjukare

Antalet långa sjukskrivningar har ökat bland privata tjänstemän i samtliga branscher sedan 2008. Kvinnliga tjänstemän är nu sjukskrivna i högre grad än män i arbetaryrken.

Det här krävs för att trivas på jobbet

Två av tre tjänstemän och akademiker är nöjda med sitt arbete. En fjärdedel är neutrala medan en tiondel är missnöjda. Det framgår av fackförbundet Juseks Lyckometer – som vill undersöka vad som skapar välbefinnande i arbetet.