Försvara modellen

Delar av arbetslivet ligger numera utanför myndigheternas radar. Arbetsmiljöverket behöver mer än 25 nya inspektörer för att hantera utländska entreprenörer, migrerande arbetare och mer polariserade villkor.