Skvaller tar kraft

Chefer har en viktig roll när det gäller att begränsa skvallrandet på jobbet. En undersökning Du&jobbet gjort visar att vi bl a skvallrar för att lätta på trycket.

Fyra tips för ett bättre samtalsklimat

Här får du som premiumprenumerant några användbara tips för ett bättre samtalsklimat på din arbetsplats. Vägra delta När arbetskamrater kommer och vill dra med dig i skvallret: fråga varför de kommer med det pratet till dig, och be att de…