Därför krisar skolan

Flera undersökningar visar samma resultat: Lärarna har fått en allt sämre psykosocial arbetsmiljö. Ifrågasättanden, hot, tidsbrist och dokumentationskrav gör att många undrar hur längre de orkar. Hur blev det så här?

Ge lärare rimliga villkor

Det är orimligt att många av landets lärare ofta befinner sig under sådan press att den är på gränsen till vad de klarar. Det skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, och kräver att partierna gör verklighet av vallöftena.