Läkare har sällan kontakt med arbetsgivare

SJUKSKRIVNING Nästan nio av tio läkare i primärvården anser att ett sjukskrivningsbeslut blir bättre om de har kontakt med patientens arbetsgivare. Det är dock bara fyra av tio som har den kontakten. Det framkommer i en avhandling vid Göteborgs universitet som lyfter flera utmaningar för läkare vid sjukskrivning för psykisk ohälsa.

Många långtidssjuka efter covid-19

Nästan 12 000 personer blev långtidssjukskrivna för covid-19 under den första vågen av pandemin. För många av dem blev det ett långdraget förlopp, visar en ny studie från Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.