Tjänstemän allt sjukare

Antalet långa sjukskrivningar har ökat bland privata tjänstemän i samtliga branscher sedan 2008. Kvinnliga tjänstemän är nu sjukskrivna i högre grad än män i arbetaryrken.

Våld mot polis vanlig olycka

Poliser är en utsatt grupp vad gäller risker för allvarliga olyckor på jobbet. Det gäller både män och kvinnor i yrket. Allra vanligast är olyckor inom industri och hantverk. Se risken i ditt yrke.

Överdrifter om sjuktalen

Den stigande sjukfrånvaron oroar politiker och debattörer. Men granskning av statistiken som Du&jobbet har gjort visar att sjuktalen och ohälsotalen fortfarande är historiskt låga. Den ökning av sjuktalen som vi ändå ser är kopplad till vissa yrken och vissa arbetsplatser.