Ge skadade rätt

Fler har ont i kroppen, men färre får ersättning förarbetsskada, särskilt svårt är det för kvinnor. Arbetsskadeförsäkringen har länge kritiserats. Det är dags att något händer! Om din inkomst har minskat med minst 1/15-del som följd av en arbetsskada kan…

Tjänstemän allt sjukare

Antalet långa sjukskrivningar har ökat bland privata tjänstemän i samtliga branscher sedan 2008. Kvinnliga tjänstemän är nu sjukskrivna i högre grad än män i arbetaryrken.

Våld mot polis vanlig olycka

Poliser är en utsatt grupp vad gäller risker för allvarliga olyckor på jobbet. Det gäller både män och kvinnor i yrket. Allra vanligast är olyckor inom industri och hantverk. Se risken i ditt yrke.