Högre risk för självmord i enkla jobb

Andelen självmord skiljer sig åt mellan yrken och är vanligare i okvalificerade jobb. Psykosocial stress är troligen en del av förklaringen. Mobbning ökar t.ex. självmordstankar. Det framgår av en ny kunskapsöversikt om arbetsplatsens betydelse för självmord som getts ut av Göteborgs universitet med stöd av AFA försäkring.