Vägarbetare är rädda för olyckor på jobbet

Nio av tio vägarbetare är oroliga för säkerheten när de arbetar. Osäkerheten har ökat för tio år sedan var andelen 50 procent. En stor majoritet av landets vägarbetare, 91 procent, oroar sig över bristande säkerhet på jobbet. Oron är befogad….

Fack kräver ny lag efter kraftverksolyckor

Fem dödsolyckor har inträffat i kraftverksbranschen hittills i år. Nu kräver fackförbunden Seko och Elektrikerna en ny lag som garanterar driftsäkerheten och arbetsmiljön för personalen inom drift, tillsyn och underhåll.