Vägarbetare är rädda för olyckor på jobbet

Nio av tio vägarbetare är oroliga för säkerheten när de arbetar. Osäkerheten har ökat för tio år sedan var andelen 50 procent. En stor majoritet av landets vägarbetare, 91 procent, oroar sig över bristande säkerhet på jobbet. Oron är befogad….

För stora klyftor

Det inträffar fler olyckor i fattiga områden än i rika. Det säger brandmannen Dan Poltrago, när jag intervjuar honom om hans yrke, som också är hans drömjobb.