38 miljoner till forskning av arbetsmiljö

Hur påverkas hälsan för människor med olika arbetsvillkor när de lämnar arbetslivet? Vad krävs för att de ska kunna fortsätta jobba? Maria Albin, Lunds universitet, ska forska om saken, det är ett av 18 nya projekt inom arbetsmiljö och hälsa som beviljats anslag av AFA Försäkring.