Fler i arbete

En stor fråga på svensk arbetsmarknad borde väcka än större intresse: Hur de med låg utbildning, sämre hälsa, eller brister i social kompetens ska få jobba. Om vi börjar med de lågutbildade: Sverige står inför en förändring; de i yrkesverksamma…

Misslyckad satsning på rehab

De stora satsningar som genomförts för att få personer med psykiska besvär att komma tillbaka till jobbet har misslyckats. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning av rehabiliteringsgarantin.

Satsa på nya metoder för rehab

I dagsläget har vi både ett ovanligt lågt antal sjukskrivna och lågt nybeviljande av sjukersättning. Vi bör ta tillfället i akt och utveckla metoder för rehab och återgång i arbete och motverka psykisk ohälsa.

Rehab samverkar för sällan med jobbet

Insatser på arbetsplatsen är viktigt för att kunna rehabilitera sjukskrivna som har ont i ryggen eller har psykiska besvär. Trots det är det sällsynt att personal som arbetar med rehabilitering har kontakt med arbetsgivaren.