Skyddsombudens roll splittrar partierna

VAL Bättre arbetsmiljö genom fler anställda inom välfärden. Det är partierna överens om. Flera partier vill se ökade resurser till Arbetsmiljöverket men frågan om de regionala skyddsombudens roll splittrar. Det framgår i Du& jobbets valenkät.