Osa-arbetet måste styras från toppen

FÖREDÖME Alla i arbetsgruppen behöver vara med för att hitta lösningar för en bra organisatorisk och social arbetsmiljö. Men ledningens engagemang är viktigast. Det visar forskning från Mälardalens universitet.

Ta tag i dålig stämning!

KONFLIKT Dålig stämning kan vara en värdemätare på att allt inte står rätt till. Ta tag i de små problemen direkt, råder Katarzyna Herd och Jakob Löfgren som forskar kring vardagsritualer, konflikter och motsägelser i svenskt kontorsliv.

Så kan ni möta oro på arbetsplatsen

PSYKOSOCIALT Kriget i Ukraina väcker oro. Somliga är direkt berörda, andra känner en oro kring världsordningen. Som kollega och chef är det viktigt att vara medveten om att alla påverkas olika av situationen säger Anna Wickberg, specialistpsykolog Falck Healthcare.

Jobbet kan hjälpa våldsutsatta

STÖD Arbetsgivare och kollegor bör agera vid misstankar om att någon utsätts för våld i hemmet. På arbetsplatsen finns chansen att sanningen ska komma fram. Det säger författarna till en ny handbok för chefer.