Färre får besvär av jobbet

Fysiska och psykiska besvär som orsakats av jobbet har minskat under de senaste tio åren, enligt en rapport från Arbetsmiljöverket och SCB. Men nedgången har stannat av.