Fler jobbar till 65 år

Äldres arbetskraftsdeltagande har vänt uppåt i statistiken enligt en färsk rapport. Åtstramningar i möjligheten till förtidspension tros vara orsaken.