Arbetsmiljöargument

Den glada nyheten är att insatser för bättre arbetsmiljö gör oss friskare och färre olyckor inträffar. Den dåliga är att förutsättningar för sällan ges idag.