Guide: Upphandla hållbart!

I praktiken är det ofta priset som styr när offentlig verksamhet upphandlar varor och tjänster, men det går att ställa olika typer av sociala och miljömässiga krav. Ta del av Du & jobbets guide till hållbar upphandling!