Fler nyanlända måste sätta sig i skolbänken

GRANSKNING Det tar i genomsnitt åtta år innan hälften av de nyanlända flyktingarna får någon typ av arbete. Vad kan göras för att korta tiderna tills nyanlända kan försörja sig själva? En sak är klar: Vuxna behöver gå i skolan i helt ny omfattning.

Här är regeringens förslag för arbetsmarknaden

Satsningar på yrkesutbildning och insatser för nyanlända är ett par områden som regeringen prioriterar för att få ner arbetslösheten. Det framgår av budgetpropositionen för 2017, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Klara krockar

Det finns många motsatser som berör jobbet; religiösa nyanlända till ett sekulärt land, jobb och sökande som inte passar, effektiv IT-teknik som alstrar byråkrati, fler äldre och få nya chanser för dem.

Jobbfrågan viktigast

Hur ska fler nyanlända flyktingar komma snabbare i jobb? Den frågan lär stå högt på den politiska dagordningen de kommande åren. Hälften av flyktingarna har högst grundskola. Vilken chans har de på arbetsmarknaden?