Så flyttar migranterna

MIGRATION Allt fler människor världen över flyttar till andra länder för att arbeta. Villkoren är ofta hårda, men inkomsterna ändå större än vad de hade tjänat i hemlandet. Vilka blir konsekvenserna? Förespråkare tror att migrationen leder till global utjämning. Kritiker…

Migranters arbetsvillkor måste undersökas

Säsongsarbetande migranter inom trädgård och jordbruk har med stor sannolikhet arbetsvillkor som kraftigt avviker från resten av svenskt arbetsliv. En ny rapport kommer med stark kritik mot kunskapsbristen kring dessa missförhållanden.