Därför tjänar kvinnor fortfarande mindre

Med nuvarande trender ser det ut att dröja minst 50 år till innan kvinnor tjänar lika mycket som män. Lönegapet är tio procent och när man räknar på disponibla inkomster blir skillnaden ännu större, visar Du&jobbets genomgång.

Hon förklarar kvinnors sämre löner

PORTRÄTT Varför är arbetslivet så könsuppdelat? Historikern Yvonne Hirdman har ägnat sig åt frågan under ett långt forskarliv. Hon menar att svaren finns att söka i en ordning där mannen alltid setts som normen, men att den ordningen nu börjat luckras upp.

Jobbfrågan viktigast

Hur ska fler nyanlända flyktingar komma snabbare i jobb? Den frågan lär stå högt på den politiska dagordningen de kommande åren. Hälften av flyktingarna har högst grundskola. Vilken chans har de på arbetsmarknaden?