Fusk med f-skatt varnar Transport och Byggnads

Det förekommer omfattande missbruk av f-skattesystemet på LO-förbundens avtalsområden. Anställda sägs upp och erbjuds att fortsätta med samma arbetsuppgifter som f-skattare, enligt nya LO-rapporten ”F-skattesystemets skuggor”. Allt fler har sagts upp och ersatts med falska egenföretagare under de senaste fem…