Så vill regeringen förändra arbetsrätten

ARBETSRÄTT Regeringen föreslår förändringar av lagen om anställningsskydd i linje med parternas överenskommelse i vintras. Det blir bland annat fler undantag från turordningen. Här är de sju viktigaste punkterna som rör las.