Hon slåss mot myterna om kvinnor

PORTRÄTT Agnes Wold debatterar gärna jämställdhet och medicinska myter. Hon vill få bort skuldbeläggandet av kvinnor. På 1990-talet var hon med om att klarlägga hur kvinnor missgynnas i den akademiska världen.