Enkla jobb, ökar eller minskar de?

Behövs fler enkla jobb? Hur ska de i så fall skapas och kommer de att räcka? Mycket tyder på att andelen arbete som inte kräver mer än grundskolekompetens faktiskt ökar. Samtidigt ökar arbetslösheten bland lågutbildade.