Hon slåss mot myterna om kvinnor

PORTRÄTT Agnes Wold debatterar gärna jämställdhet och medicinska myter. Hon vill få bort skuldbeläggandet av kvinnor. På 1990-talet var hon med om att klarlägga hur kvinnor missgynnas i den akademiska världen.

Hon förklarar kvinnors sämre löner

PORTRÄTT Varför är arbetslivet så könsuppdelat? Historikern Yvonne Hirdman har ägnat sig åt frågan under ett långt forskarliv. Hon menar att svaren finns att söka i en ordning där mannen alltid setts som normen, men att den ordningen nu börjat luckras upp.

Industriutmaning

Andelen kvinnor i industrijobb minskar. En rapport från IF Metall om industriarbetarnas villkor visar att kvinnor har det sämre än män på många sätt. En tråkig trend att bryta!

Säga ifrån gynnar mest mäns karriär

Mönstren mellan könen går igen även på chefsnivå. Kvinnor har sämre arbetsmiljö än sina manliga kollegor. När det gäller att få högre lön belönas män som vågar säga ifrån i högre utsträckning än kvinnor.