Hejda konflikter tidigt!

Att förebygga konflikter sparar både tid, pengar och lidande. Ta del av organisationspsykologen Patrik Nyströms råd för att skapa ett gott och positivt gruppklimat som inte blir en grogrund för konflikter.

Ta ansvar för ditt liv!

Vi har många gånger åsikter om hur andra skall utföra sina arbetsuppgifter och glömmer bort att det viktigaste vi kan göra på våra arbetsplatser är att vi fokuserar på våra egna arbetsuppgifter och de uppgifter vi tagit på oss att göra tillsammans.