Skvaller tar kraft

Chefer har en viktig roll när det gäller att begränsa skvallrandet på jobbet. En undersökning Du&jobbet gjort visar att vi bl a skvallrar för att lätta på trycket.

Kollegor krockar

Tål man inte sina kollegor kan det få konsekvenser. I värsta fall blir det så otrivsamt att man väljer att byta jobb.