Få gör något åt tristessen på jobbet

De flesta som är medelålders vill byta arbete eller yrkesroll. Men ytterst få gör något åt sin längtan. ”Väldigt många är osäkra på vad man vill. Man vet bara att det man gör just nu inte är så kul”, säger karriärrådgivaren Charlotte Hågård.