Stress ger var femte jurist sömnproblem

Stress är ett stort problem för jurister visar en ny kartläggning gjord av fackförbundet Jusek. Långa arbetsdagar och arbetsveckor över 45 timmar är vanligt. Speciellt kvinnliga jurister har dåligt med tid till återhämtning.

Det här krävs för att trivas på jobbet

Två av tre tjänstemän och akademiker är nöjda med sitt arbete. En fjärdedel är neutrala medan en tiondel är missnöjda. Det framgår av fackförbundet Juseks Lyckometer – som vill undersöka vad som skapar välbefinnande i arbetet.